ΑΔΡΗ ΟΥΣΙΑ vs ΔΥΝΑΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

No Comments

“Όσο πιο βαθιά πάμε στην φύση τόσο πιο δυναμική γίνεται. Με άλλα λόγια σε όσο πιο θεμελειώδες επίπεδο εμβαθύνεις τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα βρεις. Για παράδειγμα η χημική δύναμη, η δύναμη των χημικών αντιδράσεων εργάζεται στο επίπεδο των μορίων και των ατόμων. Η πυρηνική δύναμη εργάζεται στο επίπεδο του ατομικού πυρήνα, περίπου ένα εκατομμύριο φορές μικρότερος – και ένα εκατομμύριο φορές πιο ισχυρός. Ακόμα και το πυρηνικό επίπεδο ωχριά σε σύγκριση με τα βαθύτερα επίπεδα που εξερευνά η κβαντική φυσική σήμερα.” John Assaraf & Murray smith, “the answer”.

Αυτό ισχύει και σε μια ουσία όταν μπαίνει στην διαδικασία της δυναμοποίησης.

Το Ομοιοπαθητικό ίαμα δεν λειτουργεί στο μοριακό επίπεδο , αλλά πολύ βαθύτερα !

Τόσο απλό , αλλά και τόσο ακατανόητο ταυτόχρονα.

Μείνετε ενημερωμένοι με το ενημερωτικό μας δελτίο

Δημοφιλή άρθρα & βίντεο του Σάββα Ιωαννίδη

Το Homeotherapy Online στο Χάρτη

Εφημερεύοντα
Map Frame

Επιλέξτε τα αρχεία που θα επισυνάψετε

Select the file you will attach