No Comments

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

της

ΜΙΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

Άθως Όθωνος

Ιατρός, πρόεδρος Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας

Μετά από 30 χρόνια κλινικής εξάσκησης της Ομοιοπαθητικής καθιέρωσα σταδιακά μια προσέγγιση της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής που πιστεύω ότι πάει τα πράγματα ένα βήμα μπροστά και συνοψίζεται στη μέθοδο της Μιασματικής Ιδιοσυγκρασιακής Ομοιοπαθητικής.

Το παρόν άρθρο είναι απλώς μια σύντομη αναφορά στα βασικά της χαρακτηριστικά στα πλαίσια της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ συναδέλφων. Εκτενής αναφορά στη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική γίνεται στα βιβλία μου τα οποία μπορεί κανείς να διαβάσει ή να κατεβάσει ελεύθερα από την ιστοσελίδαwww.homeomed.gr. H μέθοδος αυτή βασίζεται σε τρείς αλληλοσυνδεόμενες βάσεις.

  1. Μιασματική ΙδιοσυγκρασιακήMateria Medica

Η μία βάση είναι η Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Materia Medica η οποία περιλαμβάνει τέσσερεις τόμους. Περιέχει την ταυτοποίηση της μιασματικής και ιδιοσυγκρασιακής βαθύτερης ουσίας (essence) των Χρόνιων Ιδιοσυγκρασιών, αυτών δηλαδή  που αντιστοιχούν σε Φυσικές Χρόνιες Ασθένειες. Το essence αυτό, η βαθύτερη ουσία, βασίζεται κατά κύριο λόγο στο ψυχικό προφίλ της ιδιοσυγκρασίας και μάλιστα κυρίως σε κατάσταση Κλινικής Υγείας-Χρόνιας Ασθένειας.

Αφορά δηλαδή, κατά κύριο λόγο, τα Μιασματικά και Ιδιοσυγκρασιακά Ψυχικά Χαρακτηριστικά σε κατάσταση Κλινικής Υγείας και δευτερευόντως τα Γενικά Σωματικά Χαρακτηριστικά (generals) σε κατάσταση Κλινικής Υγείας. Με τον τρόπο αυτό ο ομοιοπαθητικός γιατρός διαβάζοντας τις Χρόνιες Ιδιοσυγκρασίες έχει στο μυαλό του τη βασική εικόνα των ιδιοσυγκρασιών χωρίς τα περιττά ειδικά σωματικά συμπτώματα, τα οποία άλλωστε είναι αδύνατον να απομνημονεύσει και περισσότερο τον μπερδεύουν παρά τον βοηθούν.

Με τον τρόπο αυτό η διάγνωση προσανατολίζεται στις Χρόνιες Ιδιοσυγκρασίες και στις Χρόνιες Ασθένειες και όχι στις Περιστασιακές Ιδιοσυγκρασίες που αφορούν κυρίως τις Οξείες Ασθένειες. Γι’ αυτό και μπορεί σε βάθος χρόνου να θεραπεύσει τις Χρόνιες Προδιαθέσεις του ατόμου. Πχ, να θεραπεύσει την προδιάθεση για κρυολογήματα ή για κολπίτιδες ή για αλλεργίες και όχι τις εκάστοτε οξείες εξάρσεις της Χρόνιας Ασθένειας. Η Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή MateriaMedica περιλαμβάνει επίσης σημαντικές Εξωλεκτικές Πληροφορίες που αφορούν τη συμπεριφορά του ατόμου υπό την επίδραση της ιδιοσυγκρασίας (σωματότυπος, εμφάνιση, ομιλία, στυλ, έκφραση, κλπ).

  1. Φάσεις Παθολογίας, Δευτερογενής Συμπεριφορά

Κάτι επίσης πολύ σημαντικό είναι η περιγραφή, όπου αυτό έχει σημασία, της Φάσης Α και Β κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως της Φάσης Γ της επίδρασης της συγκεκριμένης ιδιοσυγκρασίας, όπου αυτή έχει διαγνωστική αξία. Πχ, πως είναι ο Φώσφορος σε Φάση Α (Χρόνια Ασθένεια-Κλινική Υγεία), πως στη νευροφυτική φάση Β, πως στη φάση παραίτησης Γ.

Περιγράφετε επίσης πως είναι ένα παιδάκι Φώσφορος ή μια γυναίκα Φώσφορος. Σε ιδιοσυγκρασίες με διαφορετικές εκδοχές ανάλογα με τη μιασματική σύνθεση του ατόμου γίνεται σαφής αναφορά και διάκριση. Πχ, πως είναι το ψωρικό Σούλφουρ και πως το συκωτικό Σούλφουρ. Ή πως είναι η συφιλιτική Λάχεσις, η ψωρική Λάχεσις και η συκωτική Λάχεσις.

Μια ακόμη καινοτομία είναι η διάκριση της Πρωτογενούς από τη Δευτερογενή Συμπεριφορά. Συχνά, και ειδικά στις συφιλιτικές ιδιοσυγκρασίες, ενώ η πρωτογενής ιδιοσυγκρασιακή τάση είναι κοινή, παρόλα αυτά μπορεί να δούμε διαφορετικές εκδοχές, μέχρι και φαινομενικά αντίθετες, όσον αφορά την τελική συμπεριφορά. Πχ, γίνεται διάκριση της Λάχεσις που το παίζει θύμα και υπερευαίσθητη υποκρινόμενη μια Πουλσατίλλα με σκοπό να κυριαρχήσει έμμεσα και της Λάχεσις που είναι πρωτογενώς κυριαρχική και σκληρή.

  1. Μιασματική Διάγνωση

Βέβαια το πλέον σημαντικό και καινοτόμο χαρακτηριστικό της Μιασματικής Ιδιοσυγκρασιακής Φαρμακολογίας είναι η μιασματική προσέγγιση των ιδιοσυγκρασιών. Πώς γίνεται αυτό; Το πρώτο βήμα είναι να διαπιστώσουμε αν ο ασθενής μας είναι περισσότερο ψωρικός, συκωτικός ή συφιλιτικός. Και λέω «περισσότερο» γιατί δεν υπάρχουν στη ζωή απόλυτα καθαρές περιπτώσεις. Σημαντική βοήθεια στη μιασματική διάγνωση αποτελεί η εκτεταμένη περιγραφή του συνολικού ψυχικού προφίλ του Ψωρικού, Συκωτικού και Συφιλιτικού ατόμου που γίνεται στο βιβλίο «Ομοιοπαθητική Ιατρική και Μιασματική Θεωρία».

Συχνά υπάρχει μια μεγάλη διάσταση θεωρίας και πράξης όσον αφορά την εικόνα του ατόμου. Συχνά άλλα λέει ότι πρεσβεύει ο ασθενής και άλλα κάνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν υπάρχει διάσταση του ίματζ που προβάλλει από τις βαθύτερες του προθέσεις. Όσον αφορά τα συφιλιτικά άτομα αυτό είναι «εκ των ουκ άνευ» γιατί τα συφιλιτικά άτομα τείνουν να υποκρίνονται και μάλιστα το καταφέρνουν και πολύ καλά. Πχ συχνά η Λάχεσις ή η Βαλεριάνα λένε ότι δεν ζηλεύουν αλλά ο σύντροφος τους ή οι περιστάσεις τους διαψεύδουν. Ή μπορεί συχνά να δεις μια Λάχεσις να δηλώνει θρήσκα και «γεμάτη αγάπη για τους ανθρώπους» και όμως βασανίζει καθημερινά τα παιδιά της και το σύντροφο της.

  1. Μιασματικό Ιδιοσυγκρασιακό Ιστορικό

Η δεύτερη βάση της Μιασματικής Ιδιοσυγκρασιακής Ομοιοπαθητικής είναι τοΜιασματικό Ιδιοσυγκρασιακό Ιστορικό που στοχεύει, από την πρώτη στιγμή της συνάντησης με τον ασθενή, στο να χρησιμοποιήσει τις Λεκτικές αλλά και τις Εξωλεκτικές Πληροφορίες στη διάγνωση της μιασματικής και ιδιοσυγκρασιακής ταυτότητας του ασθενούς.

Πρόκειται για ένα ενεργητικό ιστορικό όπου με κάθε ερώτηση ή νέο στοιχείο κατευθύνεται ο γιατρός αυτόματα σε συγκεκριμένες ιδιοσυγκρασίες. Δεν χωρίζεται σε παθητική συλλογή στοιχείων και στην τελική αξιολόγηση τους αλλά αυτές οι δύο φάσεις γίνονται ταυτόχρονα μέχρι την τελική Διαφορική Διάγνωση. Γι’ αυτό και το συνολικό ιστορικό μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 45 περίπου λεπτά. Αυτό το συνολικό ιστορικό περιλαμβάνει το κλασσικό Αλλοπαθητικό Ιστορικό, το Ειδικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό καθώς και τις εξηγήσεις και οδηγίες προς τον ασθενή. Στην πράξη το Ειδικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό κρατάει από 5-20 λεπτά.

Στη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Διάγνωση ο γιατρός δεν χρησιμοποιεί καθόλου οποιοδήποτε Repertory ή κάποιο Computer Expert System και συνήθως, όταν γίνει έμπειρος δεν χρειάζεται ούτε και να ανατρέξει στη Μιασματική ΙδιοσυγκρασιακήMateria Medica. Αυτό συμβαίνει γιατί η διάγνωση του στηρίζεται πρωτίστως στα μιασματικά και ψυχικά χαρακτηριστικά του ατόμου και δευτερευόντως στα γενικά σωματικά χαρακτηριστικά (generals) τα οποία και τον οδηγούν κατ’ ευθείαν στοessence της ιδιοσυγκρασίας του ατόμου. Εκτεταμένη ανάλυση του Μιασματικού Ιδιοσυγκρασιακού Ιστορικού γίνεται στο βιβλίο «Ομοιοπαθητικό Ιστορικό, Τέχνη και Επιστήμη στη λήψη του Ομοιοπαθητικού Ιστορικού».

  1. Πρακτική εφαρμογή των Ομοιοπαθητικών-Συμπαντικών Νόμων

Η τρίτη βάση της Μιασματικής Ιδιοσυγκρασιακής Ομοιοπαθητικής είναι η πρακτική χρήση των Ομοιοπαθητικών Νόμων – οι οποίοι προέρχονται από τους Συμπαντικούς Νόμους – στη διάγνωση της μιασματικής και ιδιοσυγκρασιακής ταυτότητας του ασθενούς. Και αυτό περιγράφεται εκτεταμένα στο βιβλίο «Ομοιοπαθητικό Ιστορικό».

Πέραν τούτου, οι Ομοιοπαθητικοί Νόμοι εφαρμόζονται και στη θεραπευτική πορεία. Δηλαδή στον καθορισμό του πως πήγε ο ασθενής και στον καθορισμό των επόμενων συνταγογραφήσεων (followup) και γενικά στο χειρισμό της όλης θεραπευτικής προσπάθειας. Όλα αυτά περιγράφονται στο βιβλίο «Ομοιοπαθητική Θεραπευτική».

  1. Ο Ομοιοπαθητικός Γιατρός-Φωτογραφική Μηχανή!

Σκεφτείτε αυτές τις τρείς βάσεις στις οποίες στηρίζεται η Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική σαν τα τρία πόδια ενός φωτογραφικού τρίποδου. Αυτές οι τρείς βάσεις δεν χρησιμεύουν σε τίποτα στην κλινική πράξη χωρίς την ορθή εκπαίδευση και κλινική εμπειρία η οποία αποτελεί τον κορμό τον οποίο στηρίζουν οι τρεις προηγούμενες βάσεις και στον οποίο συνενώνονται.

Από κει και πέρα υπάρχει η φωτογραφική μηχανή-ομοιοπαθητικός γιατρός που στηρίζεται γερά πάνω σε αυτό το φωτογραφικό τρίποδο. Ο ομοιοπαθητικός γιατρός παίρνει όλη αυτή τη γνώση και την εμπειρία όχι ως κάτι ξεχωριστό από αυτόν και όχι ως αποθήκευση πληροφοριών σε ένα μηχανιστικό εγκέφαλο αλλά ως εμπειρίες και σοφία ζωής.

Γι’ αυτό και αν είναι δεκτικός, αυτή η εμπειρία ζωής τον μετασχηματίζει σε μια αξιόπιστη φωτογραφική μηχανή που μπορεί πλέον να φωτογραφίσει με αντικειμενικό επιστημονικό τρόπο τα άδυτα της Ψυχής του ασθενούς του. Γιατί στη Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική ο γιατρός είναι το επιστημονικό όργανο μέτρησης του ασθενούς και ως τέτοιο οφείλει να είναι αξιόπιστο, ακριβές και ρυθμισμένο και μάλιστα σύμφωνο με την Ολιστική Σκέψη και τους Συμπαντικούς Νόμους (Βιβλία «Ολιστική Φιλοσοφία» και «Συμπαντικοί και Ομοιοπαθητικοί Νόμοι»). Μόνο έτσι η Ιατρική γίνεται ταυτόχρονα Τέχνη και Επιστήμη.

  1. Η «κινηματογραφική ταινία» της ζωής του ασθενούς

Μέσω της Μιασματικής Ιδιοσυγκρασιακής Ομοιοπαθητικής ο γιατρός-φωτογραφική μηχανή φωτογραφίζει καρέ-καρέ τα διάφορα ενσταντανέ-στιγμιότυπα του ασθενούς του. Σε περίπτωση Οξείας Ασθένειας φωτογραφίζει κατ’ αρχήν την Οξεία ή τις Οξείες Ιδιοσυγκρασίες που εμπλέκονται σε αυτή τη φάση. Δεν στέκει όμως καθόλου εκεί. Προχωράει στη φωτογράφιση της Χρόνιας του Ιδιοσυγκρασίας στην πρότερη φάση, δηλαδή στη φάση Κλινικής Υγείας-Χρόνιας Ασθένειας. Και μάλιστα συνταγογραφεί εκείνο το ομοιοπαθητικό φάρμακο που ταιριάζει στην εκάστοτε τωρινή Χρόνια Ιδιοσυγκρασία.

Στο στιγμιότυπο αυτό όμως διακρίνει ταυτόχρονα μία, δύο ή και περισσότερεςυποβόσκουσες Χρόνιες Ιδιοσυγκρασίες που αποτελούν το πιθανό άμεσο μέλλον του ασθενούς και επομένως και της συνταγογράφησης του. Επίσης, στη διάρκεια του ιστορικού, συχνά αποκαλύπτονται στιγμιότυπα από παρελθούσες, πρόσφατες ή ακόμα και πολύ μακρινές Χρόνιες Ιδιοσυγκρασίες που τον ταλαιπώρησαν στο πρόσφατο ή μακρινό παρελθόν. Παράλληλα με τη διαδικασία αυτή τα στιγμιότυπα αυτά αποκαλύπτουν τις τωρινές Μιασματικές Επιδράσεις επί του ασθενούς καθώς και το κυρίαρχο μίασμα. Όλα αυτά περιγράφονται στους δύο τόμους του βιβλίου «Ομοιοπαθητική Ιατρική, Κλινικές Περιπτώσεις».

Όλα αυτά τα φωτογραφικά στιγμιότυπα αν μπουν σε κατάλληλη σειρά αποτελούν τηνΚινηματογραφική Ταινία της Ζωής του Ασθενούς. Αποτελούν την ολότητα του ασθενούς όχι μόνο σαν κλινικής περίπτωσης αλλά και σαν ανθρώπινου όντος. Αυτή η κινηματογραφική ταινία περνάει μπροστά από τα μάτια του έμπειρου ομοιοπαθητικού γιατρού μόλις μέσα σε 45 περίπου λεπτά Μιασματικού Ιδιοσυγκρασιακού Ιστορικού.

Η Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική υπήρξε καρπός πολύχρονης κλινικής εμπειρίας και θεωρητικού προβληματισμού. Κατά τη γνώμη μου αποτελεί μια γνήσια εκδοχή της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής. Και από την εμπειρία μου έχει κατά πολύ καλύτερα και βαθύτερα αποτελέσματα από μεθόδους όπως Repertorising, Key-Note Prescribingκαι Computer Expert Systems. Μένει στον κάθε καλόπιστο συνάδελφο να το κρίνει και να το διαπιστώσει αυτό.

Αφίσα Μαθημάτων 2018-19

Athens Winter School 2018-19, December 7-9

73rd Liga Medicorum Homeopathica Interanationalis Congress 2018, Cape Town, South Africa, September 5-8, Contributing to Sustainable Healthcare

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Μείνετε ενημερωμένοι με το ενημερωτικό μας δελτίο

Δημοφιλή άρθρα & βίντεο του Σάββα Ιωαννίδη

Το Homeotherapy Online στο Χάρτη

Εφημερεύοντα
Map Frame

Επιλέξτε τα αρχεία που θα επισυνάψετε

Select the file you will attach